70 let papírenského školství v Hostinném
4.6.2016

70 let papírenského školství v Hostinném

Program oslav 70. výročí založení SPŠP v Hostinném konaných v sobotu 4. června 2016

9:30 - 10:00 Shromáždění a prezentace účastníků oslav v areálu bývalé Střední průmyslové školy papírenské
10:00 Zahájení oslav
- přivítání hostů starostkou města
- projev ředitele OÚ
- projev zástupce bývalých žáků (vystoupení mažoretek, hudební doprovod)
10:30 - 12:00 Prohlídka budovy bývalé SPŠP
den otevřených dveří
12:00 - 14:00 Společný oběd ve školní jídelně Gymnázia a SOŠ Hostinné
14:30 Zahájení výstavy "70. let od založení SPŠP v Hostinném ve Františkánském klášteře
14:30 - 15:30 Prohlídka městského muzea a GAU ve Františkánském klášteře (občerstvení)
15:30 Hudební vystoupení v prostorách Františkánského kláštera

U příležitosti oslav je vydán almanach, který bude k prodeji v informačním centru a ve Františkánském klášteře.

Za město Hostinné k účasti na oslavách srdečně zve Ing. Dagmar Sahánková - starostka města