Stavba roku 2012
16.12.2012

Stavba roku 2012

 V pátek byla na klášter za přítomnosti vypisovatelů soutěže Stavba roku a zástupců města i veřejnosti instalována pamětní deska připomínající udělené ocenění.

„Za příkladnou rekonstrukci ojedinělého barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla,“ tolik zdůvodnění, proč se stal rekonstruovaný františkánský klášter v Hostinném stavbou roku 2012. Za vyhlašovatele soutěže Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství uvedl předseda správní rady Ing. Arch. Jan Fibiger, CSc., že v případě františkánského kláštera se vzácně shodlo hodnocení odborné poroty s názorem hodnotící veřejnosti, která se do soutěže zapojuje posledních 10 let. 

Rekonstrukce výjimečné barokní památky, jediného díla stavitele Wolfganga Dienzenhofera na území Čech, přišla na 50 miliónů korun, projekt byl z části financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Autorem vítězného projektu byl Libor Sommer a projektantem Jan Chaloupský.

„Jsem rád, že se podařilo naplnit náš záměr a vybudovat v Hostinném důstojné kulturně společenské centrum. I když je klášter otevřen jen necelý rok, našli si sem cestu místní i turisté. Od otevření v dubnu si jeho prostory prohlédlo přes 4000 platících návštěvníků. Především sestěhování a modernizace městské knihovny se projevily v nárůstu počtu čtenářů a vypůjčených knih,“ uvedl starosta Hostinného Karel Klíma.

Jako velmi dobrý nápad se ukázalo vítání nových občánků města formou výsadby okrasných jabloní v klášterní zahradě. „Rodiče, prarodiče společně s dětmi si mohou vysázet strom, o který se potom starají. A opravdu k vysázeným stromům se rodiče a hlavně prarodiče rádi vracejí, už příští jaro jich vykvete 14,“ uvedla tajemnice městského úřadu Radka Lorenzová.

„Zvýšení návštěvnosti si slibujeme od příští sezóny, před kterou v areálu dobudujeme další zařízení pro turisty. Očekáváme jak pěší, tak i milovníky cyklistiky, které k nám láká hlavně Labská cyklostezka č. 24. Na zvýšení návštěvnosti spolupracujeme i s nedalekou ZOO ve Dvoře Králové,“ dodal starosta Klíma.

Foto a text: Martin Němec