Unikátní gotická socha Madony s děťátkem najde své místo v muzeu
8.1.2014

Unikátní gotická socha Madony s děťátkem najde své místo v muzeu

 


V roce 2013 proběhla první etapa restaurování unikátní gotické sochy Madony s děťátkem, pocházející z kostela sv. Václava z Čermné. Zlacená dřevořezba o velikosti 109 cm vznikla v období kolem roku 1400 a byla zcela náhodně objevena v nedávné době. Restaurování se ujal ve svém pražském ateliéru akademický sochař a restaurátor doc. Petr Kuthan. Práce, realizované v roce 2013 dosáhly výše 71 429 Kč, z čehož částka ve výši 50 tisíc korun byla hrazena z grantu Královehradeckého kraje, určeného na záchranu mimořádně hodnotných movitých kulturních památek. Zbývající část nákladů na restaurování sochy byla uhrazena z finanční sbírky místních podnikatelů. Pro rok 2014 bylo znovu zažádáno o finanční podporu z grantu Královehradeckého kraje a v rámci druhé etapy se plánuje dokončení restaurování plastiky.
 Poté bude socha vystavena v  prostorách městského muzea ve františkánském klášteře v Hostinném.

Odkaz na webové stránky Královehradeckého kraje: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/