Vernisáž výstavy koláží Hynka Šnajdara
14.3.2014

Vernisáž výstavy koláží Hynka Šnajdara

 Zgripové – Osobní strašidla

Motto: „Dveře se rozletí a fantazie vydá všechen svůj hlas“ -  Zbyněk Havlíček

„Pod smutným prachem půd a sklepů, který ozařuje horké, palčivé a šikmé sluneční světlo, cení zuby prastaré šlépěje rozpadajících se a dávno zapomenutých bot. Tyto v rozích pohozené a rozšmajdané škrpály vonící vlastním životem nynějšího zmaru a minulých cest, jsou tradičním příbytkem Zgripů – těchto tvorů netvorů s jedovatou slinou na klopě,“ to je úvod komentáře k cyklu koláží výtvarníka Hynka Šnajdara z České Skalice. Ten dal název výstavě Zgripové – Osobní strašidla, která bude zahájena vernisáží v pátek 14. března v 17 hodin ve Františkánském klášteře v Hostinném.

Před revolucí s několika přáteli vydával samizdatový časopis Satyr a v té době také „zahořel“ pro surrealismus. Podílel se na vydávání sborníků Les randez vous des ami a Klíč k realitě.

Mnoho let se jako autodidakt věnuje koláži. Východiskem pro něj je surrealismus. Zastává přitom postoj formulovaný básníkem a teoretikem Milanem Nápravníkem, že surrealismus je nezávislý na literárních a výtvarných směrech či estetických názorech. Surrealismus tedy není k umění připoután na život a na smrt. „To platí i o mé tvorbě. Jestliže surrealismus není umění, tak mé koláže jdou mimo něj a zároveň paralelně s ním. Jejich napájecím zdrojem jsou totiž sny, analogie a imaginativní výlety do každodenní reality. Jinými slovy, ty komponenty, jimiž surrealismus věnoval a pravděpodobně stále věnuje značnou pozornost,“ vysvětluje autor koláží Hynek Šnajdar, který měl dosud 12 samostatných a 23 společných výstav. Jeho koláže viděli návštěvníci výstav nejen v České republice, ale také v zahraničí, například v USA, v Rakousku a v Dánsku.

 

Šnajdar se narodil 18. listopadu 1960 v 7.15 hodin ráno v Rychnově nad Kněžnou. Po škole v době socialismu vystřídal řadu rozmanitých zaměstnání, aby po roce 1989 zakotvil jako redaktor a později šéfredaktor v redakci týdeníku Region Valašsko ve Vsetíně. V roce 1996 se odstěhoval z Valašského Meziříčí do východních Čech. Stál u zrodu deníku Noviny Náchodska v Náchodě, kam nastoupil jako redaktor. V nynějším Náchodském deníku působil jako šéfredaktor do 30. června 2009. Od 1. července 2009 je redaktorem regionálního portálu Trutnovinky.cz v Trutnově.                                                                                                .                                                   (hav)