Z foto kroniky města, 1955/1956
25.2.2016

Z foto kroniky města, 1955/1956

Život v Hostinné před šedesáti lety slovem a obrazem připomene Tomáš Anděl.