o galerii

     Jedna z významných evropských sbírek odlitků antické plastiky, soustředěná při Karlově univerzitě v Praze, zahrnuje rozsáhlý výběr toho nejlepšího, co bylo v antickém sochařství vytvořeno. Originální díla roztroušená po světových sbírkách nelze nikdy vidět vcelku, je i řada případů, kdy část sochy, reliéfu nebo sousoší je umístěna v jiném muzeu než zbytek. Odlitky mramorových soch postrádají jemnou barevnost originálů, ale nejlépe přibližují jejich sochařské kvality. Možnost bezprostředního seznámení se s památkami antického umění poskytují od 19. století sbírky sádrových odlitků zřizované většinou všech významných evropských muzeí a univerzit. Byly určeny veřejnosti a především studentům jako studijní materiál, ale sloužily i mnohým výtvarníkům, kteří v odlitcích nacházeli předlohy a inspiraci pro svou vlastní tvorbu. Pražská univerzitní sbírka, umístěná od 19. století v Klementinu, vznikla dlouhodobou a náročnou sběratelskou činností, která postupně vedla k vytvoření rozsáhlé kolekce vrcholných sochařských děl antických umělců. Světovými unikáty ve sbírce jsou rekonstrukce soch a sousoší sestavené Wilhelmem Kleinem z fragmentů uložených v různých evropských muzeích. Unikátní jsou i exempláře, které uchovávají věrnou podobu originálů dnes již ztracených nebo pohřešovaných.

     Prvním sídlem sbírky, po zrušení instalace v pražském Klementinu na začátku 60. let minulého století, se na krátkou dobu stal zámek Hrubý Rohozec u Turnova. V roce 1965 byl univerzitě nabídnut nový objekt, františkánský klášterní kostel v Hostinném, jehož střídmý, prosvětlený prostor byl vhodný pro stálou expozici antické plastiky. Odlitky, poškozené několikerým stěhováním, byly postupně odborně restaurovány a instalovány do upraveného interiéru obou chrámových lodí, v srpnu 1969 byla Galerie antického umění otevřena pro veřejnost.

     Vystavený soubor odlitků nabízí divákovi, vedle estetického zážitku, ucelený pohled na vývoj antického sochařství v průběhu několika staletí.Druhou polovinu sbírky odlitků antické plastiky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je možno shlédnout na státním zámku Duchcov.


PRŮVODCOVSKÝ TEXT KE STAŽENÍ ZDE