RESTAUROVÁNÍ SAKRÁLNÍ PLASTIKY PIETY Z KOSTELA SV. KATEŘINY U CHOTĚVIC
31.12.2021

RESTAUROVÁNÍ SAKRÁLNÍ PLASTIKY PIETY Z KOSTELA SV. KATEŘINY U CHOTĚVIC

Plastika Piety je řezbářskou prací, vzniklou v 60. – 70. letech 19. století, kdy totožnost autora nebyla nikdy odhalena. Pieta je unikátní řezbářskou prací v lipovém dřevě s povrchovou polychromií plastiky, na které se výrazně podepsal zub času. Svou roli odehrálo několik faktorů, a to především působení dřevokazeného hmyzu a klimatické podmínky, v nichž byla Pieta doposud uložena. Se zájmem vedení města Hostinné, Františkánského kláštera – muzea města v Hostinném a Farního úřadu v Hostinném se také další subjekty účastní restaurování této unikátní Piety, kterou zaštituje společnost ASTIEN PRO. CZ s.r.o.
Zrestaurovaná Pieta z Kostela Sv. Kateřina u Chotěvic bude trvale vystavena v areálu Františkánského kláštera v Hostinné, kde bude možné Pietu obdivovat v plné obnovené kráse.

Očekávaný náklad na opravu uvedené plastiky je znalci odhadnut na částku 190 000,- Kč.

Jako poděkování dárci od nás obdrží za svůj příspěvek 2 čestné vstupenky na prohlídku expozic do již zmíněného Františkánského kláštera v Hostinném.

ODKAZ NA WEB: liberandum.cz/